Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena na območju parcele, ter mora po zakonu 25 metrov širine okoli te parcele. Vsebuje podatke o reliefu, vodah, jaških in komunalnih vodov, stanovanjskih stavbah (sleme, višina slemena,...) in ostalih objektih na parceli in okoli te parcele.

Izdeluje se ga za različne namene (pridobitve gradbene dokumentacije, tehnični pregledi, posnetek izvedenega stanja, …).