Odmera dolžinskih objektov

Včasih se je temu reklo ekspropriacija, danes znana kot odmera dolžinskih objektov, pri kateri se izvede več različnih geodetskih postopkov (parcelacije, ureditve mej, zakoličbe, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov, …).