Označitev meje

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra.

Geodetsko podjetje lahko označi mejo v naravi z mejniki takoj po mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele, in če lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo.

V primeru, da se lastniki sosednjih parcel ne strinjajo z mejo, pa meja postane pravnomočna z izdajo odločbe Geodetske uprave (po 15.dneh od izdaje odločbe, v primeru, da se nihče ne pritoži).