Parcelacija

Parcelacija je združitev več parcel v eno ali delitev ene parcele v več parcel.

Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.

Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.


    Lahko pa se najprej združijo vse parcele, katere sodelujejo v postopku, nato se to skupno parcelo razdeli na dele, kakršne predlaga lastnik. To je stvar dogovora, seveda pa morajo vsi udeleženci podpisati zapisnik, da se s parcelacijo strinjajo.